برگزاری کارگاه آموزشی تحقیق مصاحف کهن از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و مرکز طبع و نشر قرآن کریم

شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۸ بازدیدها : 128

این کارگاه با حضور اساتید هیأت علمی دانشگاه، پژوهشگران و محققان در زمینه آثار خطی قرآن و برخی از مسئولان دو مجموعه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 5 و 6 بهمن برگزار شد.

  • برگزاری کارگاه آموزشی تحقیق مصاحف کهن از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و مرکز طبع و نشر قرآن کریم