مشارکت در برگزاری دوره ها

مرکز آموزش های فراگیر، در عرصه های مختلف برگزاری دوره های آموزشی، همچنین برنامه های پژوهشی و فرهنگی به صورت حضوری و غیرحضوری در قالب اخذ قرارداد و پرداخت حق الزحمه دعوت به همکاری می نماید.

لطفا با تکمیل فرم زیر ما را در ادامه رسالت آموزشی خویش و پیشبرد اهداف هر چه بهتر و جامع تر مرکز آموزش­های فراگیر یاری رسانید.

برای تکمیل فرم کلیک کنید