کارگاه آموزشی نشریات

بازدیدها : 1653

این دوره در 14 جلسه آموزشی بصورت کارگاهی می باشد.

نشریه یک رسانه نوشتاری و دیداری که از دو ویژگی ماندگاری و تاثیرگذاری برخوردار است و به همین دلیل  جزء موفق ترین رسانه ها محسوب می شود. 

 • - محتویات دوره

 • 1-ضرورت برگزاری کارگاه نشریات، مدیریت در نشریات
  2-انواع رسانه ها، انواع سطوح نشریات
  3- چگونه نشریه دانشجویی منتشر کنیم؟
  4- نحوه تبلیغات و دعوت به همکاری با نشریه
  5. ساختار و نحوه برنامه ریزی برای اعلام همکاری در نشریه و فرق نشریه دیجیتالی یا آنالوگ
  6. رعایت ترتیب زمینه انتشار و مشخصات نشریه، چارت شطرنجی و هدف
  7. خبرنویسی در نشریات دانشجویی
  8. تولید محتوا یا تامین محتوا
  9. قالب های تامین محتوا (سبک خبر نویسی)
  10. سبک تاریخی همراه با لید، عدد نویسی در خبر و گزارش حرفه ای
  11. انواع گزارش
  12. مقاله مطبوعاتی چیست و چگونه مقاله بنویسیم
  13. انواع مقالات مطبوعاتی
  14. توضیح گزارش تصویری، مصاحبه و مراحل انجام مصاحبه
نظرات