آشنای با نسخ خطی

بازدیدها : 41

این دوره شامل 9 جلسه آموزشی به صورت کارگاهی است

نسخه خطی یا دست نویس در اصطلاح به کتاب های قدیمی گفته می شود که با دست نوشته شده و چاپی نیستند.دست نویس به نوشته هایی می گویند که تک نسخه بوده و توسط نویسنده تولید شده است.

برای دسترسی به دوره، ابتدا عضو دوره شوید عضویت در دوره
محتواهای درسی
نظرات