قرائت و ترجمه متون تخصصی 2

بازدیدها : 35

شامل 16 جلسه درسی، با تدریس توسط استاد جواد کارخانه می باشد.

این دوره شامل 15 جلسه است تحت عنوان های آشنایی با شیوه انتقال دقیق مفاهیم در ترجمه

برای دسترسی به دوره، ابتدا عضو دوره شوید عضویت در دوره
محتواهای درسی
 • - جلسه اول آشنایی با شیوه انتقال مفاهیم در ترجمه

 • 1- انتقال مفهوم در ترجمه
  2- انتقال مفهوم
  3- ترجمه کلمات معرفه و نکره
 • - جلسه دوم آشنایی با اعراب و نقش آن در ترجمه

 • 1- اعراب و نقش آن در ترجمه
  2- حرکت اعرابی
  3- اسامی اشاره در فارسی و عربی
 • - جلسه چهارم ساختارهای خاص در زبان عربی 1

 • 1- قید هنوز و معادل های آن
  2- هنوز در جملات مرکب
  3- هنوز در جملات ساده منفی
 • - جلسه پنجم ساختارهای خاص در زبان عربی 2

 • 1- آشنایی با ساختار به محض اینکه در زبان عربی
  2- ساختار تقریباً
  3- دیگر و معادل های آن
  4- دیگر در نقش قید در جملات عربی
 • - جلسه نهم

 • - جلسه دهم آشنایی با تحلیل و ترجمه متن

 • 1- ترجمه متنی از تفسیر من وحی القرآن
  2- ادامه ترجمه و تحلیل متن امراه فرعون مثل للمومنین
  3- ادامه ترجمه و تحلیل متن قبل
  4- ادامه ترجمه و تحلیل متن قبل
  5- ترجمه و تحلیل متن پایانی تفسیر من وحی القرآن
 • - جلسه یازدهم تحلیل و ترجمه نمونه متن 1

 • 1- ترجمه متن کتاب مشاهد القیامه فی القرآن
  2- ادامه ترجمه و تحلیل متن سوره عبس
  3- ادامه ترجمه و تحلیل متن
  ترجمه متن کتاب مشاهد القیامه فی القرآن
 • - جلسه دوازدهم ترجمه و تحلیل نمونه متن 2

 • 1- تحلیل و ترجمه متنی از کتاب مشاهدالقیامه فی القرآن
  2- ادامه تحلیل و ترجمه سوره اعلی
  3- ترجمه و تحلیل پایانی سوره اعلی
 • - جلسه سیزدهم تحلیل و ترجمه نمونه متن 3

 • 1- تحلیل و ترجمه نمونه متن
  2- ادامه ترجمه متن القصه فی القرآن
  3- ادامه ترجمه و تحلیل متن القصه فی القرآن
  4- قسمت پایانی ترجمه و تحلیل متن القصه فی القرآن
 • - جلسه پانزدهم تحلیل و ترجمه نمونه متن5

 • 1- المرأة و کرامتها في القرآن
  2- المرأة و کرامتها في القرآن
  3- المرأة و کرامتها في القرآن
 • - معرفی استاد

 • معرفی استاد جواد کارخانه
نظرات