تفسیر ترتیبی2

بازدیدها : 20

شامل سی و دو جلسه تفسیر بعضی از سوره های قرآن می باشد که توسط استاد حسنعلی نوروزی آموزش داده شده است.

برای دسترسی به دوره، ابتدا عضو دوره شوید عضویت در دوره
محتواهای درسی
  • - معرفی استاد

  • معرفی استاد حسنعلی نوروزی
  • - جلسه چهارم سوره قمر آیات 18-22

  • 1- تفسیر آیه 18 سوره قمر
    2- تفسیر آیات 19-22 سوره قمر
نظرات