تفسیر ترتیبی2

بازدیدها : 364

شامل سی و دو جلسه تفسیر بعضی از سوره های قرآن می باشد که توسط استاد حسنعلی نوروزی آموزش داده شده است.

  • - معرفی استاد

  • معرفی استاد حسنعلی نوروزی
  • - جلسه چهارم سوره قمر آیات 18-22

  • 1- تفسیر آیه 18 سوره قمر
    2- تفسیر آیات 19-22 سوره قمر
نظرات