مکالمه زبان عربی(مقدماتی)

بازدیدها : 1751

دوره اول مکالمه زبان عربی در ۲۱ جلسه، استاد دکتر حسینی فرد

مکالمه زبان عربی تأثیری قابل توجه بر انتخاب روش آموزشی و میزان و سرعت پیشرفت مهارت‌های دیگری مثل؛ خواندن، شنیدن و نوشتن دارد.

 • - محتویات آموزشی دوره

 • جلسه اول جسم الانسان
  جلسه دوم تمارین درس اول
  جلسه سوم الاسرة
  جلسه چهارم تمارین الاسرة
  جلسه پنجم الاعمال و المهن و اصحابها
  جلسه ششم تمارین الاعمال و المهن
  جلسه هفتم الصف
  جلسه هشتم تمارین الصف
  جلسه نهم الصفات
  جلسه دهم تمارین الصفات
  جلسه یازدهم الافعال فعل ماضی
  جلسه دوازدهم تمارین الافعال ماضی
  جلسه سیزدهم الافعال فعل مضارع
  جلسه چهاردهم تمارین الافعال فعل مضارع
  جلسه پانزدهم الافعال فعل امر
  جلسه شانزدهم تمارین الافعال فعل امر
  جلسه هفدهم تمارین الافعال فعل امر
  جلسه هجدهم الساعة والوقت
  جلسه نوزدهم تمارین الساعة و الوقت - فایل پاور
  جلسه بیستم الایام و الشهور و الفصول و تمارین
  جلسه بیست و یکم المسجد و تمارین
نظرات
 • عبدالرضا

  عبدالرضا حسینی فرد