آموزش ICDL(مقدماتی)

بازدیدها : 285

بصورت حضوری در دانشکده علوم قرآنی قم، استاد سائلی

این دوره توسط استاد سائلی در سطح اول مدرک ICDL در ۱۰ جلسه آموزشی برگزار خواهد شد.

نظرات
  • محمد مهدی

    محمد مهدی سائلی