تفسیر موضوعی۲

بازدیدها : 18

۱۶ جلسه آموزشی، استاد دکتر رجبی

تفسیر موضوعی بیان نکات و آموزه‌های مرتبط با یک موضوع خاص در آیات قرآن کریم است. 

برای دسترسی به دوره، ابتدا عضو دوره شوید عضویت در دوره
محتواهای درسی
  • - معرفی استاد

  • معرفی استادمحسن رجبی قدسی