تفسیر ترتیبی 1

بازدیدها : 269

تفسیر ترتیبی 1، توسط خانم سکینه آخوند در 30 جلسه تدریس شده است.

اسکورم ها قابل اجرا نیست

نظرات
  • سکینه

    سکینه آخوند