تفسیر ساختاری قرآن کریم

بازدیدها : 849

۱۵ جلسه آموزشی، استاد دکتر عبدالرسول حسینی زاده

 • - جلسه سوم انواع تقسیم بندی سوره ها

 • 1- مروری بر اهداف جلسه سوم
  2- انواع تقسیم بندی سوره های قرآن
  3- تقسیم سوره ها بر اساس عبارات آغازین سوره ها
  4- تقسیم سور ها بر اساس خصوصیات مشترک محتوایی
  5- تقسیم بندی سوره ها بر اساس زمان نزول
  6- نکات مهم درس
 • - جلسه چهارم کیفیت نزول سوره های قرآن

 • 1- مروری بر اهداف جلسه چهارم
  2- روش نزول سوره های قرآن در روایات
  3- دلائل اثبات نزول پیوسته سوره های قرآن
  4- نقد دلائل نزول پراکنده آیات سوره های قرآن
  5- نکات مهم درس
 • - جلسه هفتم روش شناسایی سبب نزول 2

 • 1- مروری بر اهداف جلسه هفتم
  2- بررسی سند روایت
  3- احراز اجتهادی نبودن روایت
  4- بررسی هماهنگی روایت سبب نزول با قرائن تاریخی
  5- انطباق متن روایت سبب نزول با معیارهای صحت متنی احادیث
  6- نکات مهم درس
 • - جلسه پنجم کیفیت چینش آیات در سوره های قرآن

 • 1- مروری بر اهداف جلسه پنجم
  2- توقیفی بودن چینش آیات در سوره های قرآن
  3- توقیفی بودن ترتیب سورههای قرآن
  4- نکات مهم درس
 • - جلسه دهم روش شناسائی سوره های مکی و مدنی

 • 1- مروری بر اهداف جلسه دهم
  2- فوائد شناسائی مکی و مدنی بودن سوره های قرآن
  3- منابع شناسائی مکی و مدنی بودن سوره ها
  4- فرایند شناسائی مکی و مدنی بودن سوره ها
  5- نکات مهم درس
 • - جلسه یازدهم روش شناسی تاریخ نزول سوره ها

 • 1- مروری بر اهداف جلسه یازدهم
  2- مروری بر روش شناسائی تاریخ نزول سوره ها
  3- شناسائی آیات مشتمل بر رویدادهای تاریخی
  4- شناسائی آیات تاریخ دار
  5- تعیین تاریخ تقریبی نزول سوره ها
  6- معدل گیری جایگاه نزول سوره های قرآن
  7- نکات مهم درس
 • - جلسه سیزدهم روش شناسائی ساختار سوره 1

 • 1- مروری بر اهداف جلسه سیزدهم
  2- سیاق بندی آیات سوره
  3- شناسائی میزان پیوستگی لفظی آیات همجوار
  4- شناسائی میزان پیوستگی معنایی آیات همجوار
  5- کشف سیاق های سوره و پیوستگی آیات
  6- نکات مهم درس
 • - جلسه چهاردهم روش شناسائی ساختار سوره 2

 • 1- مروری بر اهداف جلسه چهاردهم
  2- ارتباط مجموع آیات سوره های قرآن
  3- عنوان گذاری سیاق های سوره
  4- ساختار سوره های قرآن از نظر دسته بندی آیات
  5- نکات مهم درس
 • - معرفی استاد عبدالرسول حسینی زاده

 • معرفی استاد عبدالرسول حسینی زاده
نظرات

سلام

چهارشنبه ۰۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۹

سلام علیکم 

استدعا دارم اشکالات مذکور اصلاح گردد.

سلام

چهارشنبه ۰۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۸

سلام علیکم

در جلسه سوم قسمت ۳

 دو اشکال مشاهده گردید:

۱. سوره الرّعد با این که با المر شروع می‌شود، امّا متاسّفانه در درسنامه چیز دیگری آمده.

۲. نظر زرکشی درباره سوره‌های دربردارنده صفات ثبوتیّه و صفات سلبیّه پروردگار، دقیق نیست؛ مثلاً سوره الاعلی با اینکه از سوره‌های مسبّحات است -برخلاف نظر زرکشی- دارای صفات ثبوتیّه است (مثلاً آیات اوّلیّه آن همگی بیانگر صفات ثبوتیّه برای پروردگار است نه صفات سلبیّه).

   اگر اشکالات مذکور اصلاح شود دعا گوی شما هستم.

    اجرکم عند الله

سلام

جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۰

در جلسه سوم قسمت۳

نظر زرکشی دارای اشکال است؛ زیرا مثلاً 

سوره الاعلی که از مسبّحات است دربردارنده صفات ثبوتیّه پروردگار است نه صفات سلبیّه؛ مثلاً این آیات بیانگر صفات ثبوتیّه پروردگار است:

الّذی خَلَق فَسَوّی

الّذی قَدَّرَ فَهدی

یا علی

پنج شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۰

سلام

به اطّلاع می‌رساند:

سوره الرّعد با (المر) شروع می‌شود. امّا متاسّفانه در این درسنامه اشتباه صورت گرفته است (جلسه ۳ قسمت ۳)

با آرزوی توفیق الهی برای همه معلّمین و متعلّمین قرآن کریم و ناشرین معارف قرآنی