زبان قرآن

بازدیدها : 415

۱۵ جلسه آموزشی، استاد خانم دکتر سکینه آخوند

 • - معرفی استاد سکینه آخوند

 • معرفی استاد دوره - خانم دکتر آخوند
 • - جلسه هفتم بیان دیدگاه ها درباره زبان دین و زبان قرآن

 • 1- مروری بر اهداف جلسه هفتم
  2- نگرش متفکران غربی در حوزه زبان دین
  3- معناداری و معرفت بخشی زبان قرآن
  4- ادله معرفت بخشی و واقع نمایی زبان قرآن
  5- چکیده
نظرات
 • سکینه

  سکینه آخوند