مفردات قرآن کریم

بازدیدها : 694

مفردات قران کریم با تدریس استاد محمد اکبری در 15 جلسه تدریس و بارگذاری شده است.

  • - معرفی استاد محمد اکبری

  • معرفی استاد اکبری
نظرات