آشنایی با ادیان بزرگ جهان

بازدیدها : 1029

عنوان درس آشنایی با ادیان بزرگ جهان در 16 جلسه اموزشی توسط استاد حبیب حسینی شریف تدریس شده است.

شناخت اهم عقاید، شعائر، اخلاقیات و دیگر موضوعات مطرح در ادیان بزرگ جهان، با تاریخچه مختصر آنها و تأثیر آنها بر فرهنگ بشری 

 • - معرفی استاد

 • معرفی استاد سیدحبیب حسینی شریف
 • - جلسه یازدهم دین یهودیت 1

 • 1- مروری بر اهداف جلسه یازدهم
  2- ویژگی یهودیت
  3- سرگذشت قوم بنی اسرائیل از آغاز
  4- سرگذشت قوم بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی ع
  5- سرگذشت قوم بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی ع
نظرات