قصص الانبیاء در قرآن و عهدین

بازدیدها : 537

شامل ۱۵ جلسه توسط استاد رضا سعادت نیا

 • - معرفی استاد رضا سعادت نیا

 • معرفی استاد رضا سعادت نیا
 • - جلسه اول تببین اهداف قرآن از بیان قصص انبیاء گذشته

 • 1- اهمیت و جایگاه داستان در شیوه تربیتی
  2- شناخت سنت های الهی دردو بعد فردی و اجتماعی
  3- ادامه مبحث سنت های الهی
  4- بررسی آیه 28 سوره فاطر
 • - جلسه دوم ادامه تبیین سنن الهی

 • 1- هدف از بیان قصص قرآن از منظر قرآن
 • - جلسه سوم سرگذشت قوم عاد قسمت اول

 • 1- تاریخچه و ویژگی های قوم عاد
  2- از دیگر ویژگی های قوم عاد
  3- از دیگر مفاسدی که قوم عاد داشتند
  4- دو نکته ضروری در خصوص مواعظ انبیا
  5- مواعظ بهداشتی و درمانی انبیاء
 • - جلسه چهارم سرگذشت قوم عاد قسمت دوم

 • 1- مروری بر اهداف جلسه چهارم
  2- خلاصه جلسه قبل و معجزات حضرت هود ع
  3- بررسی معجزه حضرت هود در آیه 52 سوره هود
  4- بررسی آیه 41 سوره روم
 • - جلسه پنجم سرنوشت قوم عاد قسمت سوم

 • 1- سخن آخر حضرت هود درباره عذاب قوم
  2- بررسی عذاب قوم عاد در آیاتی از قرآن
  3- توصیفی از عذاب قوم عاد در آیه 20سوره قمر
  4- سرانجام حضرت هود و مومنان پس از عذاب
 • - جلسه ششم داستان سلیمان و ملکه سبا 1

 • 1- مقدمه ای از داستان سلیمان
  2- آشنایی با سیمای حضرت سلیمان در آیات قرآن
  3- موهبت های دیگر سلیمان
  4- شعری از مولانا درباره دعای حضرت سلیمان
  5- بررسی آیات 18 و 19 سوره نمل
 • - جلسه دوازدهم داستان تولد و کودکی مریم1

 • 1- مروری بر اهداف جلسه دوازدهم
  2- بیان مقدمه ای در داستان مریم
  3- داستان تولد مریم از آیه 35 آل عمران
  4- بررسی آیه 35 و 36 آل عمران
  5- بررسی نکات آیه 36 آل عمران
 • - جلسه پانزدهم داستان حضرت یونس و قوم او 2

 • 1- مروری بر خلاصه درس قبل
  2- دو تفسیر از آیه 87 سوره انبیاء
  3- بیان نکات تربیتی از داستان یونس
  4- توصیف شعری از مولانا
نظرات