مکالمه زبان انگلیسی

بازدیدها : 20

دوره اول مکالمه زبان انگلیسی در ۳۰ جلسه، استاد دکتر شاهین

با توجه به گستردگی ارتباطات در جهان امروز، یادگیری مکالمه زبان انگلیسی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. 

برای دسترسی به دوره، ابتدا عضو دوره شوید افزودن به سبد خرید
محتواهای درسی
 • - محتویات آموزشی دوره

 • کتاب تاپ ناچ فاندامنتال
  جلسه اول به تاپ ناچ خوش آمدید
  جلسه سوم اعداد اصلی و ترتیبی
  to be جلسه دوم افعال
  A, An, The حروف تعریف
  جلسه چهارم جمع بستن
  جلسه پنجم اسم عام و خاص
  جلسه ششم اسامی و صفات ملکی
  Titles جلسه هفتم عناوین
  جلسه هشتم اطلاعات تماس
  جلسه نهم مکانها و نحوه رفتن به آنها
  جلسه دهم وجه امری
  جلسه یازدهم وسایل نقلیه
  Reading جلسه دوازدهم
  خانواده جلسه سیزدهم
  جلسه چهاردهم سوال برای اشخاص
  جلسه پانزدهم صفات
  Have & Has جلسه شانزدهم
  جلسه هفدهم زمانها و رویدادها
  on, at جلسه هجدهم
  جلسه نوزدهم ضمایر اشاره
  جلسه بیستم توصیف لباسها
  جلسه بیست و یکم رنگ و اندازه
  جلسه بیست و دوم فعالیت ها
  جلسه بیست و سوم آنچه در وقت آزاد انجام می دهید
  جلسه بیست و چهارم کارهای خانه
  جلسه بیست و پنجم خانه و محله
  جلسه بیست و ششم خانه یک شخص
  جلسه بیست و هفتم مبلمان و لوازم خانگی
  جلسه بیست و هشتم فعالیت ها و برنامه ها
  جلسه بیست و نهم فعالیت های مردم
  جلسه سی ام برنامه ریزی
نظرات

 • علیرضا

  علیرضا شاهین