مکالمه زبان انگلیسی

بازدیدها : 921

دوره اول مکالمه زبان انگلیسی در ۳۰ جلسه، استاد دکتر شاهین

با توجه به گستردگی ارتباطات در جهان امروز، یادگیری مکالمه زبان انگلیسی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. 

 • - محتویات آموزشی دوره

 • کتاب تاپ ناچ فاندامنتال
  جلسه اول به تاپ ناچ خوش آمدید
  to be جلسه دوم افعال
  جلسه سوم اعداد اصلی و ترتیبی
  A, An, The حروف تعریف
  جلسه چهارم جمع بستن
  جلسه پنجم اسم عام و خاص
  جلسه ششم اسامی و صفات ملکی
  Titles جلسه هفتم عناوین
  جلسه هشتم اطلاعات تماس
  جلسه نهم مکانها و نحوه رفتن به آنها
  جلسه دهم وجه امری
  جلسه یازدهم وسایل نقلیه
  Reading جلسه دوازدهم
  خانواده جلسه سیزدهم
  جلسه چهاردهم سوال برای اشخاص
  جلسه پانزدهم صفات
  Have & Has جلسه شانزدهم
  جلسه هفدهم زمانها و رویدادها
  on, at جلسه هجدهم
  جلسه نوزدهم ضمایر اشاره
  جلسه بیستم توصیف لباسها
  جلسه بیست و یکم رنگ و اندازه
  جلسه بیست و دوم فعالیت ها
  جلسه بیست و سوم آنچه در وقت آزاد انجام می دهید
  جلسه بیست و چهارم کارهای خانه
  جلسه بیست و پنجم خانه و محله
  جلسه بیست و ششم خانه یک شخص
  جلسه بیست و هفتم مبلمان و لوازم خانگی
  جلسه بیست و هشتم فعالیت ها و برنامه ها
  جلسه بیست و نهم فعالیت های مردم
  جلسه سی ام برنامه ریزی
نظرات
 • علیرضا

  علیرضا شاهین